42 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - relacja pielgrzyma

Niektórzy szli trzydziesty raz, niektórzy dopiero pierwszy. Byli też tacy, który kilkunasty raz wyruszyli w drogę. Były małe dzieci począwszy od jednorocznego chłopca, była młodzież, dorośli i osoby starsze. Wyróżniało ich kilka wspólnych cech. Wytrwałość, młodość ducha, radość, intencje w sercu i wspólny cel. Tak można określić grupę mieszkańców Kędzierzyna – Koźla i okolic, którzy we wtorek 14 sierpnia tego roku z kozielskiego rynku wyruszyli pieszo na Jasną Górę. Pokonali około 130 km przechodząc przez Górę św. Anny, Zawadzkie, Zborowskie, Kalej docierając do wzgórz Częstochowy. Około 100 osób pod przewodnictwem ks. Marcina Patyckiego, wikariusza z Koźla, ks. Roberta Sadlaka, o. Mariusza Piaseckiego, dwóch diakonów i dwóch kleryków szło z wielką radością do Maryi wypraszając potrzebne łaski i prosząc o kolejne. Czas pielgrzymki był czasem radosnych śpiewów, modlitwy Godzinkami, różańcem, koronką, Drogą Krzyżową i wieloma innymi modlitwami. Ale był to też czas spotkania. Spotkania z Bogiem w Eucharystii, którą codziennie przeżywaliśmy w wielkiej wspólnocie pielgrzymkowej oraz spotkanie z Bogiem w Słowie Bożym i konferencjach.

Było to również spotkanie z drugim człowiekiem, nawiązanie nowych relacji i pielęgnacja tych już trwających. Czas pielgrzymki to również spotkanie z samym sobą, doświadczenie trudu, bolących nóg, zmęczenia, ale i doświadczenie pokonywania swoich słabości i trudności. Pokonane 130 km pomogło każdemu z uczestników doświadczyć miłości Boga, wiary wspólnoty Kościoła i dobroci drugiego człowieka. Zwieńczeniem trudu pielgrzymowania było wejście na Jasną Górę z radosnymi śpiewami. Przy wałach jasnogórskich przywitał nas bp. Andrzej Czaja, następnie udaliśmy się do kaplicy cudownej ikony Matki Bożej, gdzie powierzyliśmy Jej nasze trudy. Na zakończenie bp. Andrzej Czaja przewodniczył Mszy świętej na wałach jasnogórskich.

Marcin Kleszyk

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z CAŁEJ PIELGRZYMKI - FOTO: TADEUSZ WILCZYŃSKI

Nasze konto bankowe

Plakaty
Godziny Mszy św.

W dni powszednie:
codziennie o godzinie, 7.30 z wyjątkiem czwartku,
oraz 18.00 z wyjątkiem poniedziałku, środy

W niedzielę:
18.00 (sobotni wieczór)
7.30, 10.00, 11.30, 16.00
8.45 w jęz. Niemieckim
( co drugi tydzień)

Nieszpory: 15.15

Gazetka Parafialna