Dziecięca Róża Różańcowa im. św. Rity

Idąc za wezwaniem Matki Bożej, jakie skierowała do dzieci podczas objawień w Fatimie w roku 1917 oraz za przykładem Magdaleny Buczek, która założyła w 1997 roku w Polsce Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, w dniu 27.X. 2019r. w naszej parafii powstała I Dziecięca Róża Różańcowa im. św. Rity. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczył opiekun I Róży Dziecięcej ks. Bogdan Węgrzyn. Pierwsza Róża przygotowała nam niezwykłe przeżycie duchowe. Schola pod okiem Dagmary, śpiewy, chór, piękna pieśń wykonana przez Jagodę, czytania, akt zawierzenia Maryi to sprawiło, że przez moment byliśmy w przedsionku NIEBA. Nasze „Różyczki” pięknie się prezentowały w pelerynkach maryjnych, zakupionych na tę okoliczność przez ks. Bogdana.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PRZYJĘCIA DZIECIĘCEJ RÓŻY

Członkowie Róży zobowiązani są do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego w różnych w intencjach. Trzy podstawowe hasła, z którymi wiąże się przynależność do Róży Różańcowej to:
– nie ma dnia bez modlitwy,
– nie ma niedzieli bez Mszy św.,
– nie ma miesiąca bez spowiedzi świętej.
Dzieci będą się spotykać na Mszy św. szkolnej w każdy piątek, raz w miesiącu będzie miała miejsce wymiana Tajemnic Różańcowych i podawana intencja. To ogromna radość w naszej Parafii i wielkie dobro duchowe z tym związane. Podczas Mszy św. wiele łez popłynęło z oczu osób starszych i młodych. Wdzięczność kieruję do Rodziców za ich trud wychowywania w duchu religijnym swoich dzieci, za obecność na Mszy św. Dziękujemy P. Edycie  i p. Piotrowi za przepiękne podziękowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości. Osobiście bardzo gorąco pragnę podziękować Mariankom Kasi  i Kasandrze  za poprowadzenie całości uroczystości. Przewodniczacą, odpowiedzialną za I Różę została wybrana Ania.
Chwała Panu za ten mały cud...................

Maryjo!
wdzięczni za Twoją macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos dziecięcy
do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie Królową Różańca Świętego.
Przyjmij z macierzyńską łaskawością
naszą dziecięcą rodzinę różańcową
powołaną przez nas dzisiaj z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każda z nas
jest cenna wTwoich oczach
Chroń nasze życie,
błogosław i umacniaj,
każde pragnienie dobra naszych rodzin
ożywiaj i posilaj wiarę naszych Parafian
wspieraj rozjaśniaj nadzieję w sercach dzieci
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich
na drodze świętości.
Maryjo! Doprowadź nas wszystkich do Nieba!
Święta Rito módl się za nami!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PRZYJĘCIA DZIECIĘCEJ RÓŻY

 

Nasze konto bankowe

PlakatyGodziny Mszy św.

W dni powszednie:
codziennie o godzinie, 7.30 z wyjątkiem czwartku,
oraz 18.00 z wyjątkiem poniedziałku, środy

W niedzielę:
18.00 (sobotni wieczór)
7.30, 10.00, 11.30, 16.00
8.45 w jęz. Niemieckim
( co drugi tydzień)

Nieszpory: 15.15

Gazetka Parafialna