Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie liturgiczne i duszpasterskie związane z celebracją Wielkiego Tygodnia

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i  w nawiązaniu do "dekretu w okresie COVID-19 II" Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, "Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednaniu w obecnej sytuacji pandemii" z dnia 20 marca 2020 roku, "Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach" z dnia 21 marca 2020 roku, "Zarządzenia Rady Stałej KEP" ( nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do "Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii" z dnia 24 marca 2020 roku ( Dz. U. 2020 poz. 522), pozostawiając w mocy przepisy mojego Dekretu z dnia 24 marca br. (nr 10/2020/A/KNC-K), jeśli tylko nie są sprzeczne z tym, co poniżej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam co następuje.

CZYTAJ CAŁY DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

Nasze konto bankowe

Plakaty
Godziny Mszy św.

W dni powszednie:
codziennie o godzinie, 7.30 z wyjątkiem czwartku,
oraz 18.00 z wyjątkiem poniedziałku, środy

W niedzielę:
18.00 (sobotni wieczór)
7.30, 10.00, 11.30, 16.00
8.45 w jęz. Niemieckim
( co drugi tydzień)

Nieszpory: 15.15

Gazetka Parafialna