Sakrament Namaszczenie chorych

UDZIELANIE

W każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych.

W I sobotę każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.

Oprócz tego dwa razy w roku (na Dzień Chorego – który obchodzimy w naszej parafii w lipcu z okazji Małego Odpustu ku czci św. Marii Goretti i w czasie rekolekcji parafialnych) sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.


ISTOTA SAKRAMENTU
Nie jest to "ostatnie namaszczenie", ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.PYTANIA DOTYCZĄCE SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH

Jak często można przyjmować sakrament chorych?
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie choroby.

Kto udziela namaszczenia chorych?
Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.

Jak udziela się namaszczenia chorych?
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.

Jakie skutki sprawia namaszczenie chorych?
Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące: - zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła, - umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością, - przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty, - powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego, - przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty