Historia parafii

Pierwsza wzmianka o miejscowościach Blachownia Śląska, Lenartowice i Nowa Wieś pochodzi już z połowy XVI w. Wymieniane są one jako posiadłość książąt HohenIohe-Hoym w Sławięcicach. Parafia św. Piusa X w Kędzierzynie Koźlu usytuowana jest wzdłuż drogi prowadzącej z Kędzierzyna do Ujazdu Śląskiego i obejmuje swym zasięgiem następujące dzielnice: Stara Blachownia, Miedary, Huta Miedarska, Biały Ług, Nowa Wieś, Lenartowice i największe skupisko mieszkańców Osiedle.

Do czasu powstania samodzielnej placówki duszpasterskiej wierni uczęszczali do kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Sławięcicach. Z powodu braku samochodów i rzadko kursującej komunikacji odległość pokonywano pieszo lub rowerem. Dlatego coraz częściej myślano w Blachowni o swoim własnym (choćby najskromniejszym) kościółku.

Pierwsze oficjalne starania by przenieść drewniany kościół z Polskiej Nowej Wsi do Blachow ni rozpoczęto w 1952 r. zwracając się w tej sprawie do ówczesnego proboszcza, zaś w listopadzie 1953 r. skierowano list do Rady Państwa. Z Urzędu ds. Wyznań w Warszawie przyszła jednakże odpowiedź, że "z przyczyn uzasadnionych sprawa nie może być pozytywnie załatwiona".

W październiku 1956 r. (w roku "odwilży") proboszcz parafii sławięcickiej ks. Maksymilian Cichoń postanawia w każdą niedzielę odprawiać w Blachowni mszę św. dla chorych, którą celebrował w baraku pozostałym po zawierusze wojennej. W 1958 r. szkoła została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku, a barak postanowiono wykorzystać na kościół. Pod kierunkiem młodego 28-letniego wikarego ze Sławięcic Jerzego Koptonia przystąpiono do adaptacji baraku na kościół.

W 1959 r. odbywała się w kościele codzienna msza św., a w niedzielę dwie.
W 1960 r. odbyła się pierwsza i bardzo piękna uroczystość przystąpienia 57 dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. W tym też roku przeszła przez Blachownię pierwsza procesja Bożego Ciała, a w grudniu odprawiona została pierwsza Pasterka.

23 października 1960 r. ks. bp Wacław Wycisk dokonuje uroczystego poświęcenia baraku kościoła, który przyjmuje za patronów św. Piusa X i św. Marię Goretti. Inicjatorem wyboru tych patronów był ks. proboszcz parafii Slawięcice ks. Maksymilian Cichoń.

Rok 1980 przynosi placówce duszpasterskiej w Blachowni (należącej do parafii św. Katarzyny w Sławięcicach) samodzielność. 29 czerwca w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła ordynariusz diecezji opolskiej ks. bp Alfons Nossol wydał "na większą chwałę Boga" akt erygujący parafię pod wezwaniem św. Piusa X Papieża i św. Marii Goretti w Kędzierzynie Koźlu (dzielnica Blachownia, dekanat Ujazd) wyłączając ją z parafii św. Katarzyny w Sławięcicach. Jednocześnie ks. Jerzy Koptoń zostaje mianowany proboszczem nowo powstałej parafii. 30 czerwca 1981 r. ks. J. Koptoń zostaje przez ordynariusza mianowany proboszczem kościoła św. Michała w Opolu.

 

 

l lipca 1981 r. ks. biskup kieruje do naszej parafii nowego proboszcza. Został nim 35-letni ks. Józef Stryczek. Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza do parafii odbyło się 20 września 1981 r. Nowy proboszcz zapowiada budowę od podstaw nowego kościoła, który zlokalizowany ma być na polu przylegającym do starej plebani. Starania o budowę kościoła idą sprawnie i 25 maja 1982 r. parafia otrzymuje zezwolenie na budowę kościoła, plebani i punktu katechetycznego. 6 czerwca 1982 r. następuje poświęcenie przez ks. biskupa Antoniego Adamiuka terenu pod budowę nowego kościoła. Z trzech przedłożonych projektów jako architekta budowy ks. proboszcz J. Stryczek wybiera p. Barbarę Cwieczkowską.

W 1991 następuje przeprowadzka do nowej plebani, a 3 października 1993 r. ks. bp Alfons Nossol dokonuje uroczystej konsekracji nowej świątyni.

Kościół wraz z całym zapleczem był projektowany na 15 tyś. wiernych, gdyż parafia Blachownia miała być bardzo rozwojowa, miał tu powstać kompleks Rafinerii Południe i wiele innych zakładów. Jednakże ta propaganda sukcesu nie zrealizowała się wręcz przeciwnie; w 1981 r. parafia liczyła 5100 mieszkańców, a w wyniku emigracji na Zachód obecnie liczy 3500.

 

 

Dnia 10. XI. 2006 r. zmarł nagle ks. prob. Józef Stryczek. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył ks. bp. Paweł Stobrawa odbyły się 14. XI. 2006roku.

Na mocy dekretu ks. abpa Alfonsa Nossola nowym ks. proboszczem w naszej zostaje ks. Jerzy Pawlik dotychczasowy wikariusz parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza do parafii odbyło się 19. XII. 2006 roku. Życzymy nowemu proboszczowi wielu łask Bożych, wytrwałości, sił oraz wiele zdrowia w pracy duszpasterskiej.

 

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty