Grupa Caritas przy naszej parafii

Caritas - to miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości względem wszystkich potrzebujących, ubogich, słabych wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. To jest Caritas Kościoła w najistotniejszym sensie i ona jest racją bytu tej organizacji.

Parafialny Zespół Caritas w Kędzierzynie-Koźlu Blachowni, przy parafii p.w. św. Piusa X i św. Marii Goretti powstał w 1995 roku. Zespół Caritas powstał przy naszej parafii z inicjatywy nieżyjącego już ks. prob. Józefa Stryczek. Pierwszym przewodniczącym został Kazimierz Dębski, następnie w 1996 roku przewodniczącą została pani Magdalena Tałan. Od 1998 r. przewodniczącą naszego Caritasu była pani Edeltrauda Glomb. Skarbnikiem była pani Róża Dębska. W skład naszego zespołu Caritas wchodzili:
- Animucka Irena
- Kmita Władysława
- Łupak Teresa
- Majewska Helena
- Olender Jadwiga
- Popanda Dorota
- Wodniak Barbara
- Wójtowicz Rita

Aby pomagać najbardziej potrzebującym Caritas czyni starania, by zdobyć fundusze. Jest to bardzo trudne, zwłaszcza w obecnym czasie. Wiele osób jednak wspomaga to dzieło - poprzez dzielenie się tym, co samemu się posiada, dzięki otwartości i hojności serca.

Nasz Parafialny Zespół Caritas zajmuje się między innymi:
- Zbiórką środków finansowych z ofiar parafian w każdą ostatnią Niedzielę miesiąca
- Organizowaniem loterii fantowej
- Zdobywaniem dobrowolnych funduszy od sponsorów

- Wyżej wymienione środki przeznaczone są na:
- Dożywianie w szkole i przedszkolu dzieci z rodzin biednych oraz patologicznych
- Zakup artykułów spożywczych, lekarstw i opału na zimę dla biednych członków naszej parafii
- Odwiedzaniu naszych parafian w podeszłym wieku np. z okazji 80 rocznicy urodzin ich życia.
- Odwiedzaniu z podarunkiem podczas Dnia Chorego parafian niepełnosprawnych i chorych w ich domach
- Organizowaniu spotkań chorych parafian w salce parafialnej przy kawie i herbacie
- Wypiek i zakup ciasta w okresie Bożego Narodzenia oraz rozprowadzanie paczek świątecznych dla blisko 120 osób chorych i starszych naszej parafii.

Obecni członkowie PZC:

Jolanta, Karolina, Anna, Maria, Beata, Maria, i TY możesz się włączyć.

A oto link do ogólnopolskiej strony caritas:
www.caritas.pl

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty