Żywy Różaniec

Żywy Różaniec składa się z żywych Róż. Każda Róża ma 20 osób. Z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec - 20 tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Spotykamy się w pierwszą Niedzielę miesiąca o godz. 14.00 na zmianie tajemnic. Opiekunem grupy jest ks. proboszcz Jerzy Pawlik

W parafii działają 6 Róż Różańcowych:
- Róża MBNP
- Róża Matki Boskiej Fatimskiej
- Róża św. Anny
- Róża św. Józefa
- Róża Dziecięca Róża św. Rity
- Róża Różańcowa Rodziców, którzy modlą się za swoje dzieci.

Obowiązki w Żywym Różańcu
1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jedne go dziesiątka Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój je go duszy.

UWAGA: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniu:

1. przyjęcia do Żywego Różańca;
2. Narodzenia Pana Jezusa;
3. Zmartwychwstania Pańskiego;
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie;
5. Wniebowzięcia Matki Bożej;
6. Królowej Różańca świętego;
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi;
8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego).

Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa w intencji Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca

Gorąco zachęcamy i zapraszamy Parafian do wstępowania w szeregi Żywego Różańca!

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty