Parafia Piusa X i Marii Goretti

W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Ważna informacja od administratora cmentarza parafialnego

uwagaADMINISTRATOR CMENTARZA PARAFIALNEGO

Przypomina osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzu Parafialnym w Kędzierzynie-Koźlu Blachownia

O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ZACHOWANIA GROBÓW

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23/2000 poz. 295 z późn. zm.), termin ważności utrzymania (zachowania) grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po wygaśnięciu przedłużenia ważności grobu.

Nie wniesienie stosownej opłaty umożliwi likwidację grobu z mocy prawa. Nieopłacony grób zostanie zlikwidowany i użyty do bieżącego pochówku.

Opłaty można wnosić i informacji udziela się w Kancelarii Parafialnej na ul. Przyjaźni 69, 47-225 K-Koźlu, czynnej we wtorki i czwartki od 16.00-18.00. Tel. 774723455

Nasz cmentarz - nasza sprawa!

2022 cmentarzPrzed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - listopadowe święta. Już dziś pomyślmy o naszych zmarłych, o cmentarzach i grobach. Potrzeba też modlitwy. Kiedy ostatnio zamawiałem Mszę św. za moich bliskich co odeszli. Coraz częściej nie zamawiają rodziny Mszy św. w 30 dzień po śmierci albo w pierwszą rocznicę. Troska o groby też pozostawia wiele do życzenia. Zapominamy o opłatach za miejsca grzebalne po upływie 20 lat albo jesteśmy obojętni i chcemy się uchylić od tego obowiązku. A przecież utrzymanie cmentarza parafialnego to nasza wspólna sprawa nikt z zewnątrz nie daje nam dotacji i grantów, by można było zapłacić za wywóz śmieci, wodę czy bieżące naprawy i remonty. Trzeba tez kosić trawę dbać o porządek to dziś wszystko bardzo dużo kosztuje. Jeśli nie będzie solidarności i sumienności w tej sprawie - to nie podołamy temu, by cmentarz utrzymać. Od wielu już lat na to wskazuję z bardzo słabym odzewem ze strony Parafian. Za namową Rady Parafialnej na niektórych grobach pojawiły się tzw. “naklejki wstydu” przypominające o zaległych płatnościach. To groby z lat dziewięćdziesiątych - a więc tych, których termin płatności minął bardzo często 10 i więcej lat temu.

Pielgrzymi z Ingolstad w Niemczech z ks. Andreasem Lerch w naszej parafii

8 września w naszej Parafii gościliśmy pielgrzymów z Ingolstad w Niemczech na czele z ks. Andreasem Lerch, który pochodzi z naszej Parafii. W 2020 roku w maju przyjął on święcenia kapłańskie. Jako że z powodu pandemii nie było możliwości uczestniczyć w tych uroczystościach, teraz nadarzyła się okazja by ks. Andreas mógł odprawić swoją Mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym w Blachowni gdzie się urodził, był ochrzczony i spędził wczesne dzieciństwo.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WIZYTY PIELGRZYMÓW Z INGOLSTAD

Czytaj więcej...

Plan Nabożeństwa - Adoracji Najświętszego Sakramentu

2011 adoracjaWTOREK 31.08.2022

7.30 - Eucharystia i rozpoczęcie Adoracji

8.00-9.00  Lenartowice i Blachownia I

9.00-10.00  Miedary, Huta Miedarska i Nowa Wieś

10.00-11.00  Róże Różańcowe i Caritas

11.00-12.00  Mniejszość Niemiecka

12.00-13.00  Zwycięstwa, Koksy

13.00-14.00  Osiedle Małe (Hłaski, Niepodległości, Makuszyńskiego i Broniewskiego)

14.00-15.00  Reymonta, Tuwima, Wyzwolenia

15.00-16.00  Boniny i Macieje 

16.00-16.30  Dzieci ze Szkoły Podstawowej

16.30-17.00 Przygotowujący się do sakramentu bierzmowania klasa 6 i 8

17.00-17.50 Młodzież starsza wszyscy, którzy wcześniej nie mieli okazji

18.00 - Eucharystia na zakończenie Adoracji

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

Głos z Przybytku woła...”

Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę w drodze - duchowy pielgrzym

2022 ppoNa szlaku 46. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę są już wszystkie grupy, w tym także nasza grupa 2 żółta, ale prócz nich jest liczne grono wiernych, którzy łączą się duchowo z pielgrzymami, do czego również zachęcamy.

Duchowi pielgrzymi, żyjąc codziennymi obowiązkami, ofiarowują swoje trudy i cierpienia w intencji opolskiej pielgrzymki, odmawiają modlitwę duchowego pielgrzyma, rozważają tematy poszczególnych dni rekolekcji w drodze, które wpisują się w tegoroczne hasło "Jubileuszową wdzięczność i ufność niesiemy do Matki", a materiały można znaleźć na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl. Centrum każdego pielgrzymiego dnia stanowi Eucharystia, więc jeśli tylko to możliwe, starają się codziennie być na Mszy Świętej Ponadto według własnego uznania pielgrzymujący duchowo mogą realizować dodatkowe postanowienia: modlitwy, praktyk ascetycznych czy uczynków miłosierdzia.

Jeśli jest to możliwe to zachęcamy do przyjazdu w sobotę 20 sierpnia na Mszę Świętą wieńczącą pielgrzymkę, która na jasnogórskich błoniach będzie sprawowana o godz. 10:00.

Czytaj więcej...

Przyjęcie habitu w zgromadzeniu sióstr św. Elżbiety przez Kasandrę Krzuś

W niedzielę 7.08.2022 nasza parafianka Kasandra Krzuś przyjęła habit zakonny w zgromadzeniu sióstr św. Elżbiety w Nysie i przyjęła imię zakonne s. Maria Franciszka rozpoczynając nowicjat. Życzymy jej i wszystkim innym siostrom chcącym żyć w duchu zakonnym, by wytrwały w powołaniu i zanosimy gorące modlitwy, by Bóg obdarzał je potrzebnymi darami dodawał im sił na drodze do realizacji powołania zakonnego.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI NOWICJATU S. MARII FRANCISZKI

 

Zaproszenie na Pieszą Opolską Pielgrzymkę na Jasną Górę

Piesza Opolska Pielgrzymka grupa 2 żółta kędzierzyńsko-kozielska tradycyjnie wyruszy z RYNKU KOZIELSKIEGO we wtorek 16 sierpnia 2022 o godz. 7:30

Zapisy pielgrzymkowe przyjmowane są w godzinach pracy kancelarii w następujących parafiach:
- św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu
- św. Mikołaja w Kędzierzynie
- św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie
- Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie

CZYTAJ CAŁY INFORMATOR

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty