Parafia Piusa X i Marii Goretti

W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Ważna informacja od administratora cmentarza parafialnego

uwagaADMINISTRATOR CMENTARZA PARAFIALNEGO

Przypomina osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzu Parafialnym w Kędzierzynie-Koźlu Blachownia

O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ZACHOWANIA GROBÓW

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23/2000 poz. 295 z późn. zm.), termin ważności utrzymania (zachowania) grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po wygaśnięciu przedłużenia ważności grobu.

Nie wniesienie stosownej opłaty umożliwi likwidację grobu z mocy prawa. Nieopłacony grób zostanie zlikwidowany i użyty do bieżącego pochówku.

Opłaty można wnosić i informacji udziela się w Kancelarii Parafialnej na ul. Przyjaźni 69, 47-225 K-Koźlu, czynnej we wtorki i czwartki od 16.00-18.00. Tel. 774723455

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty