Powołania - br Piotr Nongiesser

Br. Piotr [ Reinhold Nongiesser ]
Zakonu Braci Mniejszych


Br. Piotr Reinhold Nongiesser urodził się 30.05.1939 r. w Blachowni Śl. Do Zakonu Braci Mniejszych (popularnie zwanych oo. franciszkanie) wstąpił latem 1958 r. Pierwszy etap formacji zwany postulatem odbywał w Kłodzku, a habit zakonny wraz z imieniem - br. Piotr - przyjął w Prudniku. Tam też przebywał przez kolejne lata, składając pierwsze śluby i kolejne odnowienia ślubów. W roku 1966 we Wrocławiu złożył śluby wieczyste.

W latach 1970 - 1980 br. Piotr mieszkał w klasztorze, w Nysie, gdzie pełnił funkcję zakrystianina, furtiana i ogrodnika. Następnie został przeniesieny do klasztoru na Górę Św. Anny (1980 - 1983), gdzie brał czynny udział w przygotowaniach do wizyty Ojca Św. Jana Pawła II. W 1983 r. br. Piotr ponownie został przeniesiony do klasztoru w Nysie i jak poprzednio był zakrystianinem, furtianem i gospodarzem domu. Po 11-tu latach pracy w Nysie, w 1994 r. br. Piotr został przeniesiony do Prudnika - Las. Znajduje się tam Sanktuarium św. Józefa, a w latach 1954 - 1955 był więziony Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Br. Piotr pełnił tam funkcję zakrystianina do końca marca 1995 r.

Zmarł dnia 28.03.1995 r. w Prudniku i został pochowany na przyklasztornym cmentarzu.


napisała: s. Agnieszka

Gazetka Parafialna

Nasze konto bankowe

Plakaty